Innovació pedagògica

L’ escola bressol Sol Solet és un centre actiu, on el joc és el principal mitjà d’estimulació per aprendre, gaudir i comunicar-se.

Totes les activitats estan adaptades i enfocades al nivell evolutiu de cada nivell per potenciar les habilitats i les capacitats de cada infant respectant sempre els seus ritmes.

Les propostes que oferim al Sol Solet es basen en activitats de descoberta, d’experimentació, de manipulació, de moviment i de comunicació a través del llenguatge artístic, musical i corporal.

Sol Solet - 14
Sol Solet - 15

En edats tan primerenques l’educació es basa en la vivència experiències sensitives i en l’adquisició d’hàbits i rutines, tenint sempre en compte les característiques personals i socials de cada infant.

Prioritzem que els infants aconsegueixin desenvolupar la personalitat de manera íntegra, facilitant la capacitat de comunicació, col·laboració, cooperació i responsabilitat de cada nen i nena, i per últim, ajudar-los en l’adquisició aptituds i valors.

Sol Solet - 15

Que fem?

En els primers anys de vida l’infant es forma a si mateix, és en aquesta etapa que adquirim les habilitats i les capacitats més increïbles, com aprendre a caminar, a parlar, a socialitzar, de manera que és molt important contribuir al desenvolupament integral del nen o nena, és a dir, el físic, motor, cognitiu, emocional, afectiu i social.

L’escola bressol i les seves educadores, conviden als infants a potenciar al màxim els seus sentits de manera espontània i  proposem/provoquem múltiples possibilitats de joc segons els diferents nivells maduratius i emocionals.

Sol Solet - 25
Sol Solet - 6

L’escola bressol representa una possibilitat d’enriquiment i és facilitadora d’experiències, afavoreix l’oportunitat de joc i de relació amb els seus iguals, i amb persones adultes que no siguin del seu nucli familiar, encara que finalment, família i escola crea un vincle de confiança i relació en què ens unim en un mateix camí per oferir als infants infinites opcions d’aprenentatge i creixement.

Les famílies troben l’oportunitat de relacionar-se amb altres famílies, compartir experiències i diàleg del seu dia a dia, compartir èxits i dificultats dels seus fills i filles, i un acompanyament de la mestra en què la tasca educativa dona suport a totes les etapes que experimenten els més petits i les més petites.

Sol Solet - 6

Com ho fem?

Psicomotricitat

La nostra pedagogia segueix pedagogs de referència com Bernaud Aucoutorier qui defensa la necessitat de llibertat de moviment, la importància del joc lliure, la descoberta de la naturalesa i la disciplina positiva.

Escoltar, acompanyar, observar i respectar les necessitats de desenvolupament, es proposa l’adquisició de la confiança i la seguretat en si mateix a través del descobriment i el joc.

Sol Solet - 18
Sol Solet - 19

Educació emocional

Acompanyem als infants a conèixer i reconèixer les seves emocions, aprendre a canalitzar-les i expressar-les, i saber identificar-les en els seus iguals i adults, de manera que, la seva personalitat tindrà domini d’aquestes.

A l’escola bressol fem propostes i vivim sentiments diàriament, que ens acosten al coneixement de les emocions.

Sol Solet - 19

Racons de joc

Disposem als infants, atenent als seus interessos i necessitats, racons de joc els quals permetin desenvolupar les seves capacitats íntegrament.

La llibertat de joc i el moviment, la relació amb el quotidià i l’afecte social, provoca un aprenentatge vivencial i real.

Sol Solet - 20
Sol Solet - 21

Música

Apropem als infants a diferents estils, ritmes, estils, instruments, danses i audicions. A més, gaudim de “El mètode tot sona” de la Dàmaris Gelabert que ens ajuda a treballar tot el que ens envolta a través de les cançons.

Sol Solet - 21

Immersió en angles

Disposem d’especialista en angles, que interactua amb els infants de manera immersiva, dirigint-se en tots els moments del dia en llengua anglesa, adquirint espontàniament aquest idioma.

Sol Solet - 23