Innovació pedagògica

L’ escola bressol Sol Solet és un centre actiu, on el joc és el principal mitjà d’estimulació per aprendre, gaudir i comunicar-se.

Totes les activitats estan adaptades i enfocades al nivell evolutiu de cada nivell per potenciar les habilitats i les capacitats de cada infant respectant sempre els seus ritmes.

Les propostes que oferim al Sol Solet es basen en activitats de descoberta, d’experimentació, de manipulació, de moviment i de comunicació a través del llenguatge artístic, musical i corporal.

Sol Solet - 14
Sol Solet - 15

En edats tan primerenques l’educació es basa en la vivència experiències sensitives i en l’adquisició d’hàbits i rutines, tenint sempre en compte les característiques personals i socials de cada infant.

Prioritzem que els infants aconsegueixin desenvolupar la personalitat de manera íntegra, facilitant la capacitat de comunicació, col·laboració, cooperació i responsabilitat de cada nen i nena, i per últim, ajudar-los en l’adquisició aptituds i valors.

Sol Solet - 15

Que fem?

En els primers anys de vida l’infant es forma a si mateix, és en aquesta etapa que adquirim les habilitats i les capacitats més increïbles, com aprendre a caminar, a parlar, a socialitzar, de manera que és molt important contribuir al desenvolupament integral del nen o nena, és a dir, el físic, motor, cognitiu, emocional, afectiu i social.

L’escola bressol i les seves educadores, conviden als infants a potenciar al màxim els seus sentits de manera espontània i  proposem/provoquem múltiples possibilitats de joc segons els diferents nivells maduratius i emocionals.

Sol Solet - 25
Sol Solet - 6

L’escola bressol representa una possibilitat d’enriquiment i és facilitadora d’experiències, afavoreix l’oportunitat de joc i de relació amb els seus iguals, i amb persones adultes que no siguin del seu nucli familiar, encara que finalment, família i escola crea un vincle de confiança i relació en què ens unim en un mateix camí per oferir als infants infinites opcions d’aprenentatge i creixement.

Les famílies troben l’oportunitat de relacionar-se amb altres famílies, compartir experiències i diàleg del seu dia a dia, compartir èxits i dificultats dels seus fills i filles, i un acompanyament de la mestra en què la tasca educativa dona suport a totes les etapes que experimenten els més petits i les més petites.

Sol Solet - 6

Com ho fem?

Psicomotricitat:

La nostra pedagogia segueix pedagogs de referència com Bernaud Aucoutorier qui defensa la necessitat de llibertat de moviment, la importància del joc lliure, la descoberta de la naturalesa i la disciplina positiva.

Escoltar, acompanyar, observar i respectar les necessitats de desenvolupament, es proposa l’adquisició de la confiança i la seguretat en si mateix a través del descobriment i el joc.

Sol Solet - 18
Sol Solet - 19

Educació emocional:

Acompanyem als infants a conèixer i reconèixer les seves emocions, aprendre a canalitzar-les i expressar-les, i saber identificar-les en els seus iguals i adults, de manera que, la seva personalitat tindrà domini d’aquestes.

A l’escola bressol fem propostes i vivim sentiments diàriament, que ens acosten al coneixement de les emocions.

Sol Solet - 19

Racons de joc:

Disposem als infants, atenent als seus interessos i necessitats, racons de joc els quals permetin desenvolupar les seves capacitats íntegrament.

La llibertat de joc i el moviment, la relació amb el quotidià i l’afecte social, provoca un aprenentatge vivencial i real.

Sol Solet - 20
Sol Solet - 21

Música:

Apropem als infants a diferents estils, ritmes, estils, instruments, danses i audicions. A més, gaudim de “El mètode tot sona” de la Dàmaris Gelabert que ens ajuda a treballar tot el que ens envolta a través de les cançons.

Sol Solet - 21

Immersió en angles:

Disposem d’especialista en angles, que interactua amb els infants de manera immersiva, dirigint-se en tots els moments del dia en llengua anglesa, adquirint espontàniament aquest idioma.

Sol Solet - 23